Judo gooit in Heavy Metal-film


Laten we onze favoriete sport van het bespreken van namen van judoballen bespreken. Hier hebben we een scène uit de bizarre maar weelderige animatiefilm Heavy Metal (1981, Gerald Potterton) waar het personage Den een heupworp tegen een monstertrap slaat. [Throw happens at minute 1](Https://www.youtube.com/watch?v=jwwr0QtfgOI). Hoe ziet het eruit in de judonomenclatuur?

Bij voorbaat dank.View Reddit by DaShootaView Source